Projekt Maluch Plus 2017 – edycja Za Życiem – opis nowych sal terapeutycznych

Od nowego roku w żłobkach nr 1 ul. Wileńska, nr 2 ul. Okrzei, nr 5 ul. Sowia, nr 6 ul. Herberta, nr 7 ul. Braci Wieniawskich, nr 8 ul. Nałkowskich funkcjonują sale terapeutyczne przeznaczone do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, zróżnicowanymi trudnościami rozwojowymi oraz wymagającymi indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Pomieszczenie zostało wyposażone w specjalistyczne pomoce terapeutyczno-edukacyjne w ramach resortowego projektu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus” 2017 – edycja specjalna „Za Życiem”.

Pomoce edukacyjne są dostosowane do poszczególnych niepełnosprawności oraz trudności rozwojowych. Celem oddziaływań jest prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspomagających prawidłowy rozwój małego dziecka. Zajęcia obejmują również elementy terapii zaburzeń sensorycznych, nadpobudliwości, trudności w sferze emocjonalnej i społecznej, oraz nieprawidłowości funkcji poznawczych i motorycznych.

Prowadzone zajęcia kompensacyjne pozwolą na stymulację percepcji dotykowej- z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek z wypustkami, kamieni i klocków sensorycznych, obrazków o zróżnicowanych fakturach, młoteczków z wypustkami, materacy rehabilitacyjnych.

Percepcji słuchowej – z wykorzystaniem puszek dźwiękowych, pozytywek, rozpoznawania odgłosów z otoczenia.

Percepcji wzrokowej – z wykorzystaniem lamp zmieniających kolory, magicznych świecących kul, kalejdoskopów, plam transparentnych.

Motoryki dużej i małej – z wykorzystaniem piłek i wałków rehabilitacyjnych, materacy, huśtawki, piłek do odruchów.

Zajęcia mają charakter indywidualny, są dostosowane do potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. Prowadzone są w formie zabawy, w przyjaznej atmosferze akceptacji oraz podążania za potrzebami małego dziecka. Zdjęcia sali terapeutycznej w naszym żłobku:

Szczegółowy opis sal wraz z zdjęciami w zakładce sale na stronach każdego żłobka.


Sala plastyczna

W żłobku znajduje się sala plastyczna,  gdzie organizowane są zajecia plastyczne dla dzieci. Sala wyposażona jest w kolorowe  stoliki i krzesełka dostosowane do wieku dziecka, materiały plastyczne. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków  plastycznych.

Uczymy się przez zabawę :

– Kształtowanie i rozwijanie świadomego spostrzegania i doświadczenia plastycznego
w zakresie barwy
– Ćwiczenia malarskie – malowanie na dużych i małych formatach papieru,
rozróżnianie i odpowiedni dobór barw
– Ćwiczenia rysunkowe – rysowanie na małych i dużych formatach, wykorzystanie różnych rodzajów kredek
– Ćwiczenia modelarskie – modelowanie w plastelinie
– Kompozycje z papieru jednokolorowe, wielokolorowe
– Wykonywanie różnymi technikami kartek okolicznościowych.

Ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna daje dużo swobody , radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko rozwija swoje zdolności poprzez spostrzeganie. Obserwacja zjawisk i przedmiotów pozwala na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Zajęcia plastyczne dają możliwość wyrażania własnych emocji i uczuć przez dzieci.


Sala plastyczna

W żłobku znajduje się sala plastyczna,  gdzie organizowane są zajecia plastyczne dla dzieci. Sala wyposażona jest w kolorowe  stoliki i krzesełka dostosowane do wieku dziecka, materiały plastyczne. Zajęcia są organizowane tak, aby każde dziecko miało możliwość swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków  plastycznych.

Uczymy się przez zabawę :

  • Kształtowanie i rozwijanie świadomego spostrzegania i doświadczenia plastycznego w zakresie barwy
  • Ćwiczenia malarskie – malowanie na dużych i małych formatach papieru, rozróżnianie i odpowiedni dobór barw
  • Ćwiczenia rysunkowe – rysowanie na małych i dużych formatach, wykorzystanie różnych rodzajów kredek
  • Ćwiczenia modelarskie – modelowanie w plastelinie
  • Kompozycje z papieru jednokolorowe, wielokolorowe
  • Wykonywanie różnymi technikami kartek okolicznościowych.

Ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna daje dużo swobody , radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań plastyką skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Dziecko rozwija swoje zdolności poprzez spostrzeganie. Obserwacja zjawisk i przedmiotów pozwala na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Zajęcia plastyczne dają możliwość wyrażania własnych emocji i uczuć przez dzieci.

Galeria Sal

error: Content is protected !!