Żłobek nr 5 przy ul. Sowiej 4 przyjmuje dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Żłobek oferuje
138 miejsc w 4 grupach wiekowych Żłobek Nr5dostosowanych i wyposażonych do potrzeb małego dziecka:

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. W żłobku zatrudniony jest wykwalifikowany personel opiekuńczy, pielęgniarka i personel pomocniczy. Prowadzimy różnorodne zajęcia mające na celu rozwój motoryki, rozwój mowy i myślenia oraz usamodzielnienie dziecka we wszystkich sferach. Realizacja tych celów odbywa się przede wszystkim w oparciu o zabawę z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Praca żłobka ukierunkowana jest przede wszystkim na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój.

 • Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i opieki.
 • Zapewnienie racjonalnego wyżywienia zgodnie z wiekiem i dietą dziecka.
 • Stworzenie takich warunków wychowawczych i edukacyjnych, aby dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności.

Wychowanek naszej placówki w pierwszym etapie edukacji nabędzie następujące umiejętności:

 • Jestem samodzielny (potrafię sam się ubrać, jeść samodzielnie oraz samodzielnie korzystać z toalety)
 • Lubię odkrywać świat i go doświadczać
 • Jestem pomysłowy
 • Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami
 • Potrafię wyrażać swoje myśli
 • Przestrzegam ustalonych zasad i norm w grupie.

W życiu żłobka aktywnie uczestniczą rodzice poprzez:

 • Udział w uroczystościach żłobkowych
 • Realizowanie programu dobrej adaptacji
 • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu poprzez możliwość kontaktów z psychologiem, jak również udzielanie rzetelnej informacji o dziecku przez personel grupy
 • Udział rodziców w zebraniach.

Rozkład dnia w żłobku:
6.00 – 8.00 – przyjmowanie dzieci, gimnastyka, czynności higieniczne przed śniadaniem
8.00 – 8.30 –
śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu
8.30 – 11.30 – zabawy i zajęcia tematyczne z dziećmi, zajęcia dodatkowe (j. angielski, r
ytmika, taniec i logopedia) II śniadanie, czynności higieniczne przed obiadem
11.30 – 12.30 –
obiad, czynności higieniczne po obiedzie
12.30 – 14.30 – le
żakowanie
14.30 – 15.30 – czynno
ści higieniczne, podwieczorek
15:30 – 17.00 – zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka.

error: Content is protected !!